Værdigrundlag & visioner

Vort værdigrundlag

Værdigrundlaget for vores opholdssteder:

 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets ressourcer.
 • På Holmstrup ligger vi stor vægt på hjemlige rammer og på at skabe et familielignende miljø. Vi gør en stor ære i at stedet ligner et hjem og ikke en institution. Børnene får selv lov til at sætte deres præg på egne værelser, og der indkøbes møbler med den unge efter køn, alder ønsker, interesser mm.
 • Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer.
 • Vi arbejder individuelt med det enkelte barn.
 • Igennem det narrative arbejder vi med det enkelte barns værdier, drømme og håb for fremtiden. Vi har fokus på barnets selvværd/selvtillid og på at skabe identitet.
 • Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn.

Hvad tilbyder vi:

 • Akutanbringelse
 • Akut observations anbringelser i kortere eller længere perioder.
 • Individuel behandling ud fra det enkelte barns handleplan.
 • Tæt forældresamarbejde
 • Børn og unge skal være aktive medskabere af eget liv, samt det hjem de er en del af.
 • Identitetsskabende samtaler gennem det narrative
 • Mentaliserings baseret pædagogik
 • Hverdag med trygge/faste forudsigelig rammer og tydelige voksne
 • Oplevelser i form af rejser, ture ud af huset, aktiviteter -både fælles og
 • individuelt efter eget ønske.